44. Die Modalverben (Yardımcı Fiiller)

KONU

SUNUM

OKUMA METNİ

OKUMA METNİ CEVAP ANAHTARI

43. Die untrennbaren Verben (Ayrılamayan Fiiller)

KONU

SUNUM

42. Die trennbaren Verben (Ayrılabilen fiiller)

KONU

SUNUM

OKUMA METNİ

OKUMA METNİ CEVAP ANAHTARI

41. Die Personal Pronomen im Dativ (Kişi zamirlerinin e- hali)

KONU

SUNUM

OKUMA METNİ

OKUMA METNİ CEVAP ANAHTARI

40. Die Personalpronomen im Akkusativ (Kişi Zamirlerinin –i Hali)

KONU

SUNUM

OKUMA METNİ

OKUMA METNİ CEVAP ANAHTARI

39. Der Kasus Dativ (İsmin –e Hali)

KONU

SUNUM

38. Der Kasus Akkusativ (İsmin –i hali)

KONU

SUNUM

37. Der Artikel-Übungen (Tanımlık)

KONU

SUNUM

36. Der unbestimmte Artikel (Belirsiz Tanımlık)

KONU

SUNUM

35. Der bestimmte Artikel (Belirli Tanımlık)

KONU

SUNUM