12. JOBS (Meslekler – I)

VİDEO

SUNUM

KONU

ÇALIŞMA KAĞIDI

ÇALIŞMA KAĞIDI CEVAP ANAHTARI

OKUMA METNİ

OKUMA METNİ CEVAP ANAHTARI

KELİME KARTLARI

11. FAMILY MEMBERS (Aile Üyeleri)

VİDEO

SUNUM

KONU

OKUMA METNİ

OKUMA METNİ CEVAP ANAHTARI KELİME KARTLARI

KELİME KARTLARI

10. FAMILY (Aile)

VİDEO

SUNUM

KONU

KELİME KARTLARI

8. NUMBERS 0 – 100 (Sayılar 0 -100)

VİDEO

SUNUM

KONU

KELİME KARTLARI

9. NUMBERS 0 – 1.000.000 (Sayılar 0 – 1.000.000)

VİDEO

SUNUM

KONU

KELİME KARTLARI

7. NUMBERS 0 – 20 (Sayılar 0 – 20)

VİDEO

SUNUM

KONU

KELİME KARTLARI

6. ALPHABET (Alfabe)

VİDEO

SUNUM

KONU

ÇALIŞMA KAĞIDI

ÇALIŞMA KAĞIDI CEVAP ANAHTARI

KELİME KARTLARI

5. POSSESSIVE ADJECTIVES (Aitlik sıfatları)

VİDEO

SUNUM

KONU

OKUMA METNİ

OKUMA METNİ CEVAP ANAHTARI

4. TO “BE” VERB (“olmak” Fiili)

SUNUM

KONU

OKUMA METNİ

OKUMA METNİ CEVAP ANAHTARI

3. SUBJECT PRONOUNS (Kişi Zamirleri)

VİDEO

KONU

SUNUM

OKUMA METNİ

OKUMA METNİ CEVAP ANAHTARI

KELİME KARTLARI