42. Suggestions – Teklifler

LET’S: Karşımızdaki insana bir şey yapmayı teklif ederken kullanırız. “Hadi…” anlamına gelir. Olumlu Teklifler: Let’s go to a party! (Hadi

Devam

Uluslararası Kelimeler

ALMANCA-İNGİLİZCE-TÜRKÇE die Adresse/address/adres das Alphabet/alphabet/alfabe das Appartement/appartment/apartman das Ballett/ballett/bale der Basar/bazaar/pazar das Camping/camping/kamp die CD/CD/CD das Chaos/chaos/kaos der Chef/die Chefin/chief/şef

Devam

Türkiye’de Çalışan Alman Firmaları

Milka                                         Opel                                  Siemens 

Devam

Almancadan Türkçeye geçen kelimeler

der Schnitzel – Şiniztel das Röntgen – Röntgen das Schablone – Şablon der Schalter – Şalter der Dübel – Dübel

Devam

Abbreviations IV – Kısaltmalar IV

KISALTMA                      AÇILIMI                                   _________________ANLAMI VCR                      Video Cassette Recorder                                                                         Video Kaset Kaydedici Hi-Fi                     High Fidelity                                                                                

Devam

Abbreviations III – Kısaltmalar III

KISALTMA                      AÇILIMI                                   ______ANLAMI CD-ROM              Compact Disc Read-Only Memory                 

Devam

Abbreviations II – Kısaltmalar II

KISALTMA                      AÇILIMI                                   ANLAMI NASA                    National Aeronautics and Space Administration Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi CERN                   Conseil

Devam