66. THE MOST COMMON PHRASAL VERBS

SUNUM: https://drive.google.com/open?id=1RDxP7b5gEwEdQPiJTSNuptBeaKJerbZ7 give up: vazgeçmek, bırakmak (alışkanlık vs.) → My father used to smoke cigarettes but he gave up ten years

Devam

57. Direct-Indirect Speech – Dolaylı Anlatım

⇒ Jim says ‘I am cleaning my room.‘ ⇒ Jim says that he is cleaning his room.   ⇒ Tom

Devam

50. I watched/cleaned/worked (Past Simple) – Geçmiş Zaman

Kullanım: Geçmişte yaşanmış olayları, geçmişte yaptığımız işleri ifade ederken PAST SIMPLE (geçmiş zaman) kullanılır.   Kural: Subject (Özne) + V2

Devam

49. I do/work/like (Present Simple) – Geniş Zaman

They have a lot of boks.                    He’s eating ice-cream. They read a lot.               

Devam

44. I am doing (Present Continuous) – Şimdiki Zaman

KURAL: am/is/are -ing: Konuşma anında olan eylemleri ifade ederken kullanılır. Past —————————NOW———————————-àfuture I am (not)working.                                         →                    I am

Devam

42. Suggestions – Teklifler

LET’S: Karşımızdaki insana bir şey yapmayı teklif ederken kullanırız. “Hadi…” anlamına gelir. Olumlu Teklifler: Let’s go to a party! (Hadi

Devam